Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Pracovníci

Poverený riadením Ústavu aplikovanej psychológie

PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

odborné zameranie: psychológia zdravia, sociálna psychológia, psychológia marketingu

miestnosť: C 036
tel.: 02/206 29 842
e-mail: radomir.masarykfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 10:00 - 12:00 hod.

Sekretariát ústavu

PhDr. Beata Chrenová

tajomníčka ústavu

miestnosť: C 037
tel.: 02/206 69 844
e-mail.: beata.chrenovafses.uniba.sk

Pedagogickí a vedeckí pracovníci ústavu

Mgr. Peter Broniš, PhD.

prodekan pre zahraničné vzťahy a legislatívu

odborné zameranie: sociálna psychológia

miestnosť: C 039
tel.: 02/206 69 841
e-mail: peter.bronisfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 13:00 - 15:00 hod.

 

doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.

odborné zameranie: psychologická metodológia, teória psychodiagnostiky, psychológia nadania a tvorivosti

miestnosť: C 035
tel.: 02/206 69 837
e-mail: vladimir.dockalfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: štvrtok 13:30 - 15:15 hod.
                                        treba sa prihlásiť vopred mailom

 

doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

študijná poradkyňa pre PhD. štúdium

odborné zameranie: komunitná psychológia, poradenská psychológia, klinická psychológia

miestnosť: C 039
tel.: 02/206 69 839
e-mail: julia.halamovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 7:45 - 9:45 hod.

 

Mgr. Lenka Kostovičová, PhD.

študijný poradca pre Bc. a Mgr. štúdium
odborné zameranie: psychológia rozhodovania, metodológia výskumu

miestnosť: C 039
tel.: 02/206 69 839
e-mail: lenka.kostovicova@fses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 15:00 - 17:00 hod.

 

Mgr. Ing. Zuzana Lazišťanová, PhD.

odborné zameranie: pracovná a organizačná psychológia

miestnosť: C 038
tel.: 02/206 69 836
e-mail: eva.lazistanova@fses.uniba.sk
konzultačné hodiny: piatok 13:30 - 15:00 hod.

 

doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.

študijný poradca pre Mgr. a PhD. štúdium
odborné zameranie: pracovná a organizačná psychológia

miestnosť: C 038
tel.: 02/206 69 836
e-mail: eva.letovancovafses.uniba.sk
konzultačné hodiny: pondelok 16:00 - 16:45 hod.

 

prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.

odborné zameranie:  sociálna psychológia, medzikultúrna psychológia, kvalitatívna metodológia, psycholingvistika

miestnosť: C035
tel.: 02/206 69 838
e-mail: jana.plichtovauniba.sk
konzultačné hodiny: do začiatku semestra podľa dohody

 

Mgr. Miroslav Popper, PhD.

odborné zameranie: evolučná psychológia, sociálna psychológia, psychológia minorít, psychológia zdravia

miestnosť: C 038
tel.: 02/206 69 840
e-mail: miroslav.popperfses.uniba.sk
konzultačné hodiny: utorok 13:00 - 14:00 hod.
                                       streda 14:15 - 15:15 hod.

Interní doktorandi

Meno E-mail Konzultačné hodiny
Mgr. Martina Baránková martina.valachova1@gmail.com streda 12:30 - 13:30 hod.
Mgr. Martina Urbašek martina@tinkie.sk dohodou
Mgr. Janka Koróniová janka.koroniova@gmail.com streda 12:30 - 13:30 hod.
Mgr. Matúš Konečný konecny.matus@gmail.com dohodou
Mgr. Robert Krause robert.krause92@gmail.com dohodou
Mgr. Bronislava Strnádelová broni.strnadelova@gmail.com streda 15:00 - 16:00 hod.
Mgr. Jakub Šrol jakub.srol@gmail.com dohodou
Mgr. Branislav Uhrecký uhrecky.branislav@gmail.com dohodou

Externí doktorandi

Meno E - mail Konzultačné hodiny
Mgr. Mária Gabliková marrush@gmail.com dohodou
Mgr. Eva Sobotková e.sobotkova@gmail.com dohodou
Mgr. Denisa Zlevska denisa.zlevska@ctar.sk dohodou

Externí zamestanci

Meno E-mail
PhDr. Ivan Brezina, PhD. expsivan@savba.sk
Mgr. Ida Budayová Kuklišová ida.kuklisova@gmail.com
PhDr. Štefan Grajcár stefan.grajcar@gmail.com
PhDr. Elena Kopcová, PhD. ena@tenenet.sk
Mgr. Lenka Kostovičová, PhD. lenka.kostovicova@gmail.com
Mgr. Miriam Remišová, PhD. riart3@gmail.com
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. rybar@fmph.uniba.sk
Ing. Lýdia Sirotová lydia@sirotova.sk
Mgr. Eva Uhríková eva@navigaciavpovolani.sk
PhDr. Ján Uriga, PhD. jan_uriga@hotmail.com
Mgr. Katarína Strapcová, PhD. katarina.strapcova@savba.sk
Mgr. Barbara Lášticová, PhD. barbara.lasticova@gmail.com
MUDr. Silvia Hnilicová, PhD. silvia.hnilicova@fmed.uniba.sk