Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Kontakty

kontakty

prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav aplikovanej psychológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/206 69 838
Miestnosť
C 035

doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav aplikovanej psychológie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav aplikovanej psychológie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav aplikovanej psychológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/206 69 836
Miestnosť
C 035
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Broniš, PhD.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav aplikovanej psychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/206 69 841
Miestnosť
C 039
Publikačná činnosť

PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav aplikovanej psychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslav Popper, CSc.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav aplikovanej psychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Eva Vavráková, PhD.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav aplikovanej psychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PhDr. Beata Chrenová

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav aplikovanej psychológie
odborný administratívny zamestnanec, i. 

Mgr. Martina Baránková

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav aplikovanej psychológie
Doktorand (1.dSPP3, denný)
Publikačná činnosť

Adresa

Ústav aplikovanej psychológie
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava