Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Konferencia / workshop k Medzinárodnému dňu ľudských práv

CALL FOR PAPERS 2016 Workshop - National Institutions of Human Rights Protection

Ľudské práva sú už niekoľko rokov horúcou témou diskusií nielen v akademickom prostredí, ale predovšetkým v prostredí politickom. Ochrana ľudksých práv na medzinárodnej úrovni je však závislá od úrovne ochrany ľudských práv v jednotlivých krajinách. Signatárske krajiny Všeobecnej deklarácie ľudských práv sa zaviazali dodržiavaniu noriem a princípov medzinárodného režimu ľudských práv, avšak implementácia ich politík je slabšia ako ich slovný záväzok a vyjadrenia. 

Po dvoch ročníkov nášho workshopu, ktoré sa venovali prevažne medzinárodnej ochrane ľudských práv a ich úloh v rôznych oblastiach spoločneských vied, sme sa preto rozohodli vrátiť na národnú úroveň. 

Príjmame abstrakty venujúce sa národnej ochrane ľudských práv z právneho, politologického, spoločenského a komparatívneho pohľadu. 

pozvánka a náležitosti príspevku