Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Študijné oddelenie

Mgr. Zuzana Jajcayová

vedúca študijného oddelenia

študijná referentka pre III. stupeň štúdia, zahraniční študenti I. a II. stupeň
lokálny administrátor AIS pre študijnú agendu

miestnosť: C 139
tel.: 02/206 69 810
e-mail: zuzana.jajcayova@fses.uniba.sk

Dominika Postošová

študijná referentka pre I. a II. stupeň štúdia
sociálny a študijný referát pre I. a II. stupeň štúdia
študijný program: aplikovaná ekonómia, sociálna antropológia, verejná politika
miestnosť: C 142
tel.: 02/206 69 871
e-mail: dominika.postosovafses.uniba.sk

Patrícia Slovačeková

študijná referentka pre I. a II. stupeň štúdia
sociálny a študijný referát pre I. a II. stupeň štúdia
študijný program: sociálna a pracovná psychológia
miestnosť: C 142
tel.: 02/206 69 816
e-mail: patricia.slovacekovafses.uniba.sk

Silvia Trenčanová

študijná referentka pre I. a II. stupeň štúdia
sociálny a študijný referát pre I. a II. stupeň štúdia
študijný program: európske štúdiá
miestnosť: C 143
tel.: 02/206 69 815
e-mail: silvia.trencanovafses.uniba.sk

V čase od 17.7.2017 - do 18.8.2017 zmena stránkových hodín na ŠO.

Úradné hodiny

Deň Čas [hod.]
Pondelok 10:00 - 11:00
Streda 10:00 - 11:00