Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Oddelenie pre zahraničné vzťahy a rozvoj

Bc. Zuzana Brlošová

referentka pre zahraničné vzťahy 
program Erasmus+ pre ak. rok 2017/2018
miestnosť: C140
tel.: 02/206 69 869
e-mail: zuzana.brlosovafses.uniba.sk

Úradné hodiny

Deň Čas [hod.]
pondelok 09:00 - 11:00 / 13:00 - 14:00
utorok 09:00 - 11:00 / 13:00 - 14:00
streda 09:00 - 11:00
štvrtok 13:00 - 14:00

 

Mgr. Zuzana Šeligová

program Erasmus+ pre ak. rok 2016/2017
miestnosť: C140
tel.: 02/206 69 869
e-mail: zuzana.seligovafses.uniba.sk

Úradné hodiny

Deň Čas [hod.]
utorok 9:00 - 11:30
štvrtok 9:00 - 11:30