Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Vedenie fakulty

Vedenie fakulty je užším poradným orgánom dekanky. Členmi vedenia sú prodekani a tajomníčka fakulty. Prerokúva operatívne záležitosti vedenia fakulty vyžadujúce kolektívne prerokovanie.

Dekanka fakulty

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

miestnosť: C 147
tel.: +421-2-206 69 801
e-mail:lucia.mokrafses.uniba.sk

Prodekani fakulty

Mgr. Peter Broniš, PhD. - prodekan pre zahraničné vzťahy a legislatívu

miestnosť: C 039
tel.: 02/206 69 839
e-mail: peter.bronisfses.uniba.sk

doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. - prodekan pre štúdium

miestnosť: C 142
tel.: 02/206 69 805
e-mail: milan.horniacekfses.uniba.sk

Prodekana pre štúdium počas pracovnej neschopnosti zastupuje dekanka FSEV UK                              

doc. PhDr. Juraj Podoba, CSc. - prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

miestnosť: C 204
tel.: 02/206 69 851
e-mail: juraj.podobafses.uniba.sk
úradné hodiny:streda 12:30 - 14:30 hod.

Tajomníčka fakulty

Ing. Alena Čirková

miestnosť: C 145
tel.: 02/206 69 803
e-mail: alena.cirkovafses.uniba.sk