Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Akademický senát

Predseda Akademického senátu FSEV UK

Mgr. Andrej Mentel, PhD.Ústav sociálnej antropológie

Zoznam členov zamestnaneckej časti

PhDr. Andrej Findor, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD. Ústav sociálnej antropológie
Doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD. Ústav aplikovanej psychológie
PhDr. Radomír Masaryk, PhD. Ústav aplikovanej psychológie
Ing. Veronika Miťková, PhD. Ústav ekonómie
Prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD. Ústav ekonómie
Mgr. Tomáš Profant, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov

Zoznam členov študentskej časti

Lucia Gallová
Bc. Tomáš Malec
Kamila Potočárová
Miroslava Rosáková

Zástupcovia FSEV UK v Akademickom senáte UK

   
Doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Mgr. Andrea Figulová, PhD. Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Ing. Veronika Miťková, PhD. Ústav ekonómie
Bc. Jana Štefaňáková študijný program Aplikovaná ekonómia
Daniel Fraňo študijný program Aplikovaná ekonómia

Komisie AS FSEV UK

Volebná komisia

Bc. Anna Augustínová predsedníčka
PhDr. Andrej Findor, PhD.  
PhDr. Radomír Masaryk, PhD.  
Teodóra Szőcs  

Pedagogická a vedecká komisia

Ing. Veronika Miťková, PhD. predsedníčka
Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD.  
PhDr. Daniel Klimovský, PhD.  
Doc. PhDr. Eva Lentovancová, PhD.  
Prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.  
Mgr. Ľubica Šimková  

Právna komisia

PhDr. Radomír Masaryk, PhD. predseda
Bc. Tomáš Malec  

Komisia pre rozpočet a hospodárenie

Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD. predsedníčka
Bc. Anna Augustínová  
PhDR. Radomír Masaryk, PhD.  
Prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.