Faculty of Social
and Economic Sciences

Contacts

Address

Faculty of Social and Economic Sciences
Mlynské luhy 4
821 05 Bratislava
The Slovak Republic


IČO (organization registration number): 00397865

Map

Contacts by Name

Ing. Miroslav Ábel

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Oddelenie informačných technológií
odborník v informatike pre informačné si
Telephone
02/206 69 864
Room
B 020

Erika Állová

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav aplikovanej psychológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/206 69 838
Room
C 035

Mgr. Martina Baránková

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav aplikovanej psychológie
PhD Student (1.dSPP3, daily)
Publications

doc. Ing. Emília Beblavá, PhD.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav ekonómie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/206 69 856
Room
A 114
Publications

JUDr. Mgr. Matej Beňovič

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Oddelenie prevádzky
revízny technik, kontrolór

Bc. Zuzana Brlošová

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, UNESCO Centrum pre výchovu k ľudským právam
referent v administratíve, i. n.

Mgr. Peter Broniš, PhD.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav aplikovanej psychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/206 69 841
Room
C 039
Publications

doc. Mgr. M. A. Juraj Buzalka, PhD.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav sociálnej antropológie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/206 69 847
Room
C 203
Publications

Mgr. Stanislav Černega

Fakulta sociálnych a ekonomických vied
PhD Student (3.dESP3, daily)
Publications