Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Vydávanie dokladov absolventom štúdia


16. 06. 2016 13.42 hod.

Absolventi magisterského stupňa štúdia, ktorí sa nezúčastnia slávnostného aktu promócie (plánovaného v novembri 2016) a absolventi bakalárskeho štúdia si môžu vyzdvihnúť doklady o ukončení štúdia koncom novembra na Oddelení študijných vecí UK v Bratislave v úradných hodinách, prípadne sa dohodnúť individuálne e-mailom.

Úradné hodiny:

pondelok 14:00 - 15:00 hod.
štvrtok 09:30 - 10:30 hod.

Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia

Mgr. Lucia Poláková

e-mail: lucia.polakovarec.uniba.sk
tel.: 02/592 44 242
č.d.: 120 SB

Absolventi magisterského štúdia

Mgr. Eva Hlavatá

e-mail: eva.hlavatarec.uniba.sk
tel. č.: 02/592 44 137
č.d.: 121 SB