Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Unikátna výstava na FSEV UK


05. 04. 2017 10.44 hod.

Po dvoch rokoch od prvého odhalenia panelovej výstavy s názvom 70. výročie vzniku OSN - Konferencia v San Franciscu (25. apríl - 26. jún 1945) a Slovenská republika v OSN, sa výnimočná výstava vrátila z amerického Houstonu späť na Slovensko.

Unikátne dielo PhDr. Slavomíra Micháleka DrSc., riaditeľa Historického ústavu SAV zdobí od 3. apríla 2017 priestory našej fakulty.

Pozývame všetkých zamestnancov a študentov FSEV UK ako aj Univerzity Komenského, či priaznivcov histórie, aby neváhali a prišli si našu výstavu pozrieť.
Výstava prebieha od 3. apríla do 31. decembra 2017.

Výstava pozostávajúca z 12 panelov v anglickej jazykovej verzii približuje históriu a dobové súvislosti vzniku OSN na konferencii v San Franciscu. Vznikla vďaka spolupráci Odboru kultúrnej diplomacie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.