Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Rektorské a dekanské voľno


03. 03. 2017 15.54 hod.

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
v súvislosti s dňami pracovného pokoja udeľuje
                                       rektorské voľno
pre denných študentov Univerzity Komenského na štvrtok 13. apríla 2017
a
Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied v Bratislave
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. udeľuje
                                           dekanské voľno
pre všetkých študentov na utorok 18. apríla 2017