Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Promócie FSEV UK - bakalárske a magisterské


05. 10. 2017 17.45 hod.

sa uskutočnia v stredu 15.11.2017 o 15.00 hod. v aule UK v Bratislave (Šafárikovo nám. 6)

Študenti sa na promócie prihlasujú sami cez systém AIS. Nástup promovaných je hodinu pred promóciou.

V zmysle Príkazu rektora UK č. 2/2012 bude promócia umožnená len študentom v spoločenskom oblečení.