Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia v akademickom roku 2016/2017


23. 03. 2017 14.58 hod.

 

 

  • 30.6.2017 - Promócie absolventov magisterského štúdia v akademickom roku 2016/2017 - AULA UK, Šafárikovo nám.

  • 11.7.2017 - Promócie absolventov bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2016/2017 - Moyzesova sieň, FiF UK