Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Imatrikulácia 15. 11. 2017


03. 10. 2017 17.15 hod.

v stredu 15.11.2017 o 13:00 hod. v Aule UK

Slávnostná imatrikulácia študentov zapísaných v prvom roku bakalárskeho štúdia sa uskutoční v aule Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí č. 6

dňa 15.11. 2017 o 13.00 hod.
(nácvik o 12:00 hod.)

Žiadame študentov, aby dodržali stanovený termín nácviku.

V zmysle Príkazu rektora UK č. 2/2012 bude imatrikulácia umožnená len študentom v spoločenskom oblečení.

Pri príležitosti slávnostnej imatrikulácie dňa 15.11.2017 od 11:15 hod. udeľuje dekanka FSEV UK dekanské voľno študentom prvého ročníka bakalárskeho štúdia.